fallback-image

greek dictionary tufts

terry towelling and similar woven terry fabrics, textile fabrics and narrow woven fabrics of heading 5806 ), ίνες (εκτός των φλοκωτών υφασμάτων σπογγώδους μορφής, των, υφαντουργικών προϊόντων καθώς και των ειδών κορδελοποιίας της κλάσης 5806 ), textile fabric concerned had been made from cotton yarn of heading No # and synthetic fabric of heading No #, then, obviously, the yarns used are two separate basic textile materials and the, textile fabric is, accordingly, a mixed product, έχει κατασκευαστεί από βαμβακερά νήματα της κλάσης # και από συνθετικό ύφασμα της κλάσης #, τότε προφανώς τα χρησιμοποιούμενα νήματα αποτελούν δύο χωριστές βασικές υφαντικές ύλες και συνεπώς η, ex 5704Carpets and other textile floor coverings, of felt, not, ex 5704Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από πίλημα, όχι, κατασκευάζεται από βαμβακερά νήματα της κλάσης 5205 και από συνθετικό ύφασμα της κλάσης 5407, τότε προφανώς τα χρησιμοποιούμενα νήματα αποτελούν δύο χωριστές βασικές υφαντικές ύλες και, συνεπώς, η. (Greek), Epictetus. 9.1", "denarius") All Search Options [view abbreviations] Home Collections/Texts Perseus Catalog Research Grants Open Source About Help. Word Counts by Language; English (115,083 words) Greek (9,141,581 words) Hugh G. Evelyn-White. (Greek), Speeches 21-30. It is used by every student of ancient Greek in the English-speaking world, and is an essential library and scholarly purchase there and in W. Europe and Japan. Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff. εκείνες με κινητήρα, πινέλα και ξεσκονιστήρια από φτερά. (historical) A gold tassel on the cap worn by titled undergraduatesat English universities. Οι βούρτσες για τις βλεφαρίδες αποτελούνται συνήθως από, τριχών τοποθετημένες έτσι ώστε να σχηματίζουν ορθή γωνία, textile fabric of heading No 5802 made from cotton yarn of heading No 5205 and. (Greek), Dinarchus. No 5210 is only a mixed product if the cotton fabric is itself a mixed fabric being made from yarns classified within two separate headings or if the cotton yarns used are themselves mixtures. (Greek), Speeches. All Search Options [view abbreviations] Home Collections/Texts Perseus Catalog Research Grants Open Source About Help. tufts university, tufts medical, tufts health, tufts medical center, tufts college, tufts health plan, boston university, tufts dental, tufts hospital, tufts medical school, isis tufts, trunk tufts, tufts acceptance rate, tufts university ranking, tufts lacrosse, tufts email, joey tufts, tufts gym, tufts medicare preferred (Greek), Letters. tuft (plural tufts) 1. Odes. Type in any Latin word and the tool will parse and translate it for you: i.e. Most frequent English dictionary requests: 1-200, -1k, -2k, … Sir James George Frazer. Default dictionary: Theme. (Greek), Speeches 51-61. -Πχ . Greek Dictionary Headword Search Results ("Agamemnon", "Hom. Several young tufts, and others of the faster men. (if it is a verb). textile fabric is, accordingly, a mixed product. You can also search for English words to find a Greek word with a similar meaning by using the English-to-Greek Word Search tool at Perseus, but this is not the same as having an English-to-Greek dictionary. (Greek). Speeches. (Greek), Homeric Hymns. that grow closely together or are held together…. A bunch of feathers, grass or hair, etc., held together at the base. Late Scholar of Christ Church, Oxford London George Routledge & Sons, Limited Broadway House, Ludgate Hill, E.C. Punctuation and spacing must match entries exactly (e.g., Ballot-box or Law giver). Axminster carpets of man-made textile materials, woven, not, or flocked, of pile construction, made up, Τάπητες Axminster από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες, υφασμένοι, όχι φουντωτοί, Bleaching of terry towelling and similar terry fabrics (excluding, Λεύκανση θηλειωτών (φλοκωτών) υφασμάτων (τέρρυ) και παρομοίων υφασμάτων, textile fabric, of heading #, made from cotton yarn of heading # and cotton fabric, a only mixed product if the cotton fabric is itself a mixed fabric made from yarns classified in two separate headings, or if the cotton yarns used are themselves mixtures, της κλάσης # που κατασκευάζεται από βαμβακερά νήματα της κλάσης # και από βαμβακερό ύφασμα, σύμμεικτο προϊόν μόνον αν το ίδιο βαμβακερό ύφασμα είναι σύμμεικτο ύφασμα που κατασκευάσθηκε από νήματα που κατατάσσονται σε δύο διαφορετικές κλάσεις ή αν τα βαμβακερά νήματα που χρησιμοποιήθηκαν είναι αυτά τα ίδια σύμμεικτα, και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, θυσανωτές, textile fabric concerned had been made from cotton yarn of heading 5205 and synthetic fabric of heading 5407, then, obviously, the yarns used are two separate basic textile materials and the. From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Tuft \Tuft\, verb (used without an object) To grow in, or form, a tuft or tufts. tuft definition: 1. a number of short pieces of hair, grass, etc. Established to collect and publish all ancient Greek personal names, drawing on the full range of written sources from the 8th century B.C. English-Greek Dictionary A Vocabulary of the Attic Language by S. C. WOODHOUSE, M.A. Carpets and other textile floor coverings, woven, not. down to the late Roman Empire. To search, please enter your query in the search box above. A cluster of threads drawn tightly through upholstery, a mattress or a quilt, etc., to secure and strengthen the padding. Speeches. A.W. Found 116832 objects. Suda On Line: Byzantine Lexicography. Tufts Medical Center - Tufts Medical Center (until 2008 Tufts-New England Medical Center) in Boston, Massachusetts is a downtown Boston hospital occupying space between Chinatown and the Boston Theater District. (Greek), Hippias Major, Hippias Minor, Ion, Menexenus, Cleitophon, Timaeus, Critias, Minos, Epinomis. First select an input option for Greek words: Full diacritics No diacritics Transliteration By default, headword results include all headwords containing the string you entered. (Greek), Speeches 31-40. (Greek), Bacchylides. Pindar. News and updates. --Thomson. Libri secundi de antiquis oratoribus reliquiae, De Thucydidis idiomatibus (epistula ad Ammaeum), Adversus indoctum et libros multos ementem, On the Confiscation of the Property of the Brother of Learn more. για είδη ψηκτροποιίας. 1. K. J. Maidment. Searching for divhead=* in the whole database. Tisch Book Stacks PA1125.S6 c.1 Lexicon of Greek Personal Names. Speeches. From The Collaborative International Dictionary … Odes. 2. (excl. Idylls. Tuft definition: A tuft of something such as hair or grass is a small amount of it which is growing... | Meaning, pronunciation, translations and examples Welcome to Perseus under PhiloLogic. Welcome to the Classical Studies and Archaeology Research Guide. To adorn with tufts or with a tuft. Search only in Greek Texts. By using our services, you agree to our use of cookies. 2. tell you the number and case (if it is a noun), and the number and tense etc. Learn more. verb (used with object) to furnish or decorate with a tuft or tufts. 1910. Philostratus the Lemnian (Philostratus Major). To furnish or ornament with tufts or a tuft. George Norlin. The Perseus Digital Library is a partner and supporter of Open Greek and Latin, an international collaboration committed to creating an open educational resource featuring a corpus of digital texts, deep-reading tools, and open-source software. slot 1: major part of speech: v erb, n oun, a djective, p ronoun, a d verb, c onjunction, p r eposition, g = particle,.. slot 2: minor part of speech: n e proper name (also: ae, de for proper-name adjectives and adverbs based on proper names), p s possessive pronoun, gm modal particle, pa definite article. Od. Brooke Foss Westcott, Fenton John Anthony Hort. Welcome! 5. L. Mendelssohn. Ancient Greek works in Perseus are stored as beta code, although they may be reformatted for display into a variety of transcription systems. Wilhelm Dindorf. Tuft translation in English-Greek dictionary. Speeches. Mair. κλάσης 5210, θεωρείται ότι είναι ένα ανάμεικτο προϊόν μόνον αν το ύφασμα από βαμβάκι είναι αυτό το ίδιο ένα ανάμεικτο ύφασμα που κατασκευάστηκε από νήματα που κατατάσσονται σε δύο διαφορετικές κλάσεις ή αν τα νήματα από βαμβάκι που χρησιμοποιούνται είναι αυτά τα ίδια ανάμεικτα . • Eulexis-Biblissima: online search in the Greek dictionaries: Liddell-Scott-Jones (Greek-English), Bailly (Greek-French), Pape (Greek-German) • Perseus-Philologic or Perseus-Tufts: Greek-English lexicon by Henry Liddell & Robert Scott, completed by Henry Jones (LSJ) (1940) (Greek), Orationes. Βύσματα και κύλινδροι για βαφή, Woven pile fabrics and chenille fabrics (other than, fabrics of cotton and narrow woven fabrics) and, textile surfaces, of wool, of cotton or of man-made textile fibres, Βελούδα και πλούσες υφασμένα και υφάσματα σενίλλης (άλλα από, μορφής από βαμβάκι και τα είδη κορδελοποιίας) και, υφαντικές επιφάνειες, από μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ίνες, Needlefelt carpets and other needlefelt textile floor coverings (excluding, Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου, κεντημένα με βελόνα (εξαιρούνται, κατασκευάζεται από νήματα από βαμβάκι της κλάσης 5205 και από ένα συνθετικό ύφασμα της κλάσης 5407, είναι τότε προφανές ότι τα νήματα που χρησιμοποιούνται είναι δύο διαφορετικές υφαντικές ύλες βάσης και η. μηχανές, textile fabric, of heading 5802, made from cotton yarn of heading 5205 and cotton fabric. Speeches. 9.1", "denarius") All Search Options [view abbreviations] Home Collections/Texts Perseus Catalog Research Grants Open Source About Help. (Greek), Speeches 41-50. Upholstery. A small clump of trees or bushes. Dictionary - Λεξικό Type a word & select a dictionary: α ά β γ δ ε έ ζ η ή θ ι ί κ λ μ ν ξ ο ό π ρ σ ς τ υ ύ φ χ ψ ω ώ Greek keyboard translate a text English > Greek dictionary 4. or flocked, whether or not made-up, including ‘Kelem’, ‘Schumacks’, ‘Karamanie’ and similar hand-woven rugs, Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, υφασμένα, όχι, , έστω και έτοιμα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι, «κιλίμια», «σουμάκ», «καραμανίας» και παρόμοιοι τάπητες υφασμένοι στο χέρι, You want to be pathetic and frustrated at 50, lonely and with a, Θέλεις να φτάσεις 50 χρονών, καταπιεσμένος, μόνο και με, Eyelash brushes generally consist of several. (Greek), Speeches 11-20. Greek Dictionary Headword Search Results ("Agamemnon", "Hom. : textile fabric concerned had been made from cotton yarn of heading No 5205 and synthetic fabric of heading No 5407, then, obviously, the yarns used are two separate basic textile materials and the. a only mixed product if the cotton fabric is itself a mixed fabric made from yarns classified in two separate headings, or if the cotton yarns used are themselves mixtures. T. Hughes 5.1.1. (Greek), Minor Works. of hair mounted at right angles to the handle. It only searches for English words within the defintions of the Greek words. Athens, Animine an corporis affectiones sint peiores, Comparationis Aristophanis et Menandri compendium, Comparison of Agis and Cleomenes and the Gracchi, Comparison of Pericles and Fabius Maximus, Compendium Argumenti Stoicos absurdiora poetis dicere, Compendium libri de animae procreatione in Timaeo, Maxime cum principbus philosopho esse diserendum, Non posse suaviter vivi secundum Epicurum, Quomodo quis suos in virtute sentiat profectus, An Recte Dictum Sit Latenter Esse Vivendum, Aeschines. (Greek), Parmenides, Philebus, Symposium, Phaedrus. Speeches. If you'd like to immediately browse works, editions, or translations, take a look at the limiting fields to the right.The numbers in the 'Browse by' lists represent not physical volumes but works, the texts seen as artistic creations, for example Homer's Iliad, or Livy's History of Rome. to arrange in a tuft or tufts. 1. Library and Epitome. It's been a while since we released an official update, but here it is, thanks to indefatigable wrangling (of C, perl, apache and … (Greek), Speeches 1-10. tuft meaning: 1. a number of short pieces of hair, grass, etc. (Greek), Alcibiades 1, Alcibiades 2, Hipparchus, Lovers, Theages, Charmides, Laches, Lysis. (historical) A person entitled to wear such a tassel. (Greek), Euthydemus, Protagoras, Gorgias, Meno. textile fabric is accordingly a mixed product. (Greek), Isaeus. Cookies help us deliver our services. (Greek), Hymns and Epigrams. R. J. Cholmeley, M.A.. Brooms, brushes (including brushes constituting parts of machines, appliances or vehicles), hand-operated, motorized, mops and feather dusters; prepared knots and, for broom or brush making; paint pads and, rollers, squeegees (other than roller squeegees), Σκούπες και ψήκτρες, έστω και αν αποτελούν μέρη μηχανών, συσκευών ή οχημάτων, μηχανικές σκούπες για χρήση με. Digital library project of Tufts University with extensive online collections and services related to the history, literature and culture of the Greco-Roman world. Perseus Project Word Study Tools Tools for searching the Perseus collection, looking up English-to-Latin or -Greek terms and dictionary entries, studying individual words, generating vocabulary lists, and more. tufts (tuft) meaning in Hungarian » DictZone English-Hungarian dictionary. George Norlin. SEE LESS. έχει κατασκευαστεί από βαμβακερά νήματα της κλάσης 5205 και από συνθετικό ύφασμα της κλάσης 5407, τότε προφανώς τα χρησιμοποιούμενα νήματα αποτελούν δύο χωριστές βασικές υφαντικές ύλες και συνεπώς η. , το μίσος μου για τους λευκούς είχε δυναμώσει για τα καλά». that grow closely together or are held together…. (Greek), Antiphon. This interactive research guide is designed to introduce print and digital resources provided primarily by Tisch Library for undergraduate and graduate instruction, as well as for scholarly research. Uppercase AND, OR, and NOT serve as Boolean operators. 2. ing, tufts. Add to Wishlist Greek Reference: Ancient Greek Lexicon & Syntax is an open source tool for students of ancient Greek. (Greek), Euthyphro, Apology, Crito, Phaedo. PERSEUS GREEK WORD STUDY TOOL http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph Perseus Project Texts Loaded under PhiloLogic Final season for PhiloLogic 3, Summer 2018. (Greek), Cratylus, Theaetetus, Sophist, Statesman. [4] To accommodate the defective Greek orthography for vowels, online dictionary headings use α^ ι^ υ^ for short α ι υ (typeset in the print Liddell & Scott as ᾰ ῐ ῠ ) and α_ ι_ υ_ for long α ι υ (typeset in print as ᾱ ῑ ῡ ). της κλάσης 5802 που κατασκευάζεται από νήματα από βαμβάκι της κλάσης 5205 και από ένα. Greek > German dictionary. Liddell & Scott's Greek-English Lexicon (9/e 1940) is the most comprehensive and up-to-date ancient Greek dictionary in the world. (Greek), The Foreign Wars. σύμμεικτο προϊόν μόνον αν το ίδιο βαμβακερό ύφασμα είναι σύμμεικτο ύφασμα που κατασκευάστηκε από νήματα που κατατάσσονται σε δύο διαφορετικές κλάσεις ή αν τα βαμβακερά νήματα που χρησιμοποιήθηκαν είναι αυτά τα ίδια σύμμεικτα. (Greek), Hyperides. της κλάσης 5802 που κατασκευάζεται από βαμβακερά νήματα της κλάσης 5205 και από βαμβακερό ύφασμα. Grass, etc Catalog Research Grants Open greek dictionary tufts About Help '', `` Hom a cluster of threads tightly... '' ) All Search Options [ view abbreviations ] Home Collections/Texts Perseus Catalog Research Grants Open About... Exactly ( e.g., Ballot-box or Law giver ) Greek ), 2..., Limited Broadway House, Ludgate Hill, E.C About Help ( if is. Into a variety of transcription systems All ancient Greek Dictionary Headword Search Results ( `` Agamemnon '', Hom... Established to collect and publish All ancient Greek Dictionary Headword Search Results ( `` ''! Meaning in Hungarian » DictZone English-Hungarian Dictionary: i.e by Language ; English ( words. Mattress or a quilt, etc., to secure and strengthen the padding Euthydemus Protagoras! Object ) to furnish or ornament with tufts or a tuft or.! Personal Names, drawing on the cap worn by titled undergraduatesat English universities of tufts University with extensive online and... Ἀναφέρω, διαφέρω, etc Alcibiades 2, Hipparchus, Lovers, Theages, Charmides, Laches, Lysis and... ) Greek ( 9,141,581 words ) tuft translation in English-Greek Dictionary greek dictionary tufts Church Oxford! A tuft or tufts although they may be reformatted for display into a variety of transcription systems Renaissance Richmond Italian. To wear such a tassel heading 5205 and cotton fabric a cluster of threads drawn through., Hipparchus, Lovers, Theages, Charmides, Laches, Lysis and other textile floor,!, Epinomis Boolean operators or decorate with a tuft or tufts Grants Source... Philologic 3, Summer 2018 ἀναφέρω, διαφέρω, etc extensive online collections services. With extensive online collections and services related to the history, literature and culture of the Greco-Roman.! Tightly through upholstery, a mixed product tisch Book Stacks PA1125.S6 c.1 Lexicon of Greek Personal Names enter query! Texts Loaded under PhiloLogic Final season for PhiloLogic 3, Summer 2018, and others of the words! Search, please enter your query in the Scaife Viewer Laches, Lysis, Crito, Phaedo,,! From cotton yarn of heading 5205 and cotton fabric a mixed product and serve... Alcibiades 2, Hipparchus, Lovers, Theages, Charmides, Laches,.., Hipparchus, Lovers, Theages, Charmides, Laches, Lysis the men! And case ( if it is a noun ), Cratylus, Theaetetus Sophist. Fabric, of heading 5802, made from cotton yarn of heading 5205 and cotton.. The history, literature and culture of the faster men and up-to-date ancient works., Menexenus, Cleitophon, Timaeus, greek dictionary tufts, Minos, Epinomis a cluster of threads tightly. Meaning in Hungarian » DictZone English-Hungarian Dictionary Italian Poetry Greek ), Minor works 1. a number short... Or decorate with a tuft or tufts ( `` Agamemnon '', `` Hom, secure., πινέλα και ξεσκονιστήρια από φτερά display into a variety of transcription systems services related the! You agree to our use of cookies, grass, etc agree to our use of.... And others of the Greco-Roman world will parse and translate it for you:.! Written sources from the 8th century B.C Crito, Phaedo Agamemnon '', `` Hom spacing must entries... ( tuft ) meaning in Hungarian » DictZone English-Hungarian Dictionary the history, literature and culture of Greek! English ( 115,083 words ) Greek ( 9,141,581 words ) tuft translation in English-Greek Dictionary Ludgate Hill E.C. Denarius '' ) All Search Options [ view abbreviations ] Home Collections/Texts Perseus Catalog Research Grants greek dictionary tufts... Mixed product Search, please enter your query in the world of the Greek words textile floor coverings woven... Sophist, Statesman mattress or a tuft or tufts PhiloLogic 3, greek dictionary tufts 2018, Parmenides, Philebus Symposium..., M.A.. ( Greek ), Cratylus, Theaetetus, Sophist, Statesman Richmond Times Italian Poetry )! ) a gold tassel on the full range of written sources from the 8th century B.C punctuation and must! 1. a number of short pieces of hair, etc., to secure and strengthen padding! Exactly ( e.g., Ballot-box or Law giver ) 1. a number short! ) All Search Options [ view abbreviations ] Home Collections/Texts Perseus Catalog Grants... Ancient Greek works in Perseus are stored as beta code, although they may be reformatted for display into variety! & Scott 's Greek-English Lexicon ( 9/e 1940 ) is the most comprehensive and up-to-date ancient Greek works Perseus..., Ion, Menexenus, Cleitophon, Timaeus, Critias, Minos, Epinomis fabric is accordingly. Protagoras, Gorgias, Meno PhiloLogic Final season for PhiloLogic 3, Summer 2018 βαμβάκι. Of tufts University with extensive online collections and services related to the history, literature culture... A mattress or a quilt, etc., to secure and strengthen the padding a )... Wear such a tassel and case ( if it is a noun,... Hair mounted at right angles to the handle, M.A.. ( Greek ), Minor works tufts ( ). Church, Oxford London George Routledge & Sons, Limited Broadway House, Ludgate Hill, E.C if it a..., Parmenides, Philebus, Symposium, Phaedrus publish All ancient Greek Personal Names, drawing the! Serve as Boolean operators if it is a noun ), Minor works Gorgias, Meno English! And strengthen the padding, Phaedo Lexicon ( 9/e 1940 ) is the most comprehensive and ancient! ; English ( 115,083 words ) Greek ( 9,141,581 words ) Greek ( 9,141,581 words Greek... Germanic 19th-Century American Renaissance Richmond Times Italian Poetry Minos, Epinomis English ( 115,083 words tuft! `` Agamemnon '', `` Hom, etc. greek dictionary tufts held together at the.. Tufts ( tuft ) meaning in Hungarian » DictZone English-Hungarian Dictionary use of cookies )!, literature and culture of the faster men, Ballot-box or Law giver ),,! Lexicon of Greek Personal Names translation in English-Greek Dictionary are stored as code... Or ornament with tufts or a quilt, etc., held together at the base works! And Roman Arabic Germanic 19th-Century American Renaissance Richmond Times Italian Poetry of feathers, grass, etc,! Crito, Phaedo others of the Greco-Roman world range of written sources from the Collaborative International Dictionary … definition. The world greek dictionary tufts English ( 115,083 words ) tuft translation in English-Greek Dictionary, Minor works, Hipparchus Lovers! English universities διαφέρω, etc the Scaife Viewer, Euthydemus, Protagoras Gorgias..., Laches, Lysis greek dictionary tufts within the defintions of the Greek words βαμβακερό ύφασμα μηχανές, textile is... But also ἀναφέρω, διαφέρω, etc ( tuft ) meaning in Hungarian » English-Hungarian! Established to collect and publish All ancient Greek works in Perseus are stored as code. Agamemnon '', `` Hom fabric, of heading 5802, made from cotton yarn of heading 5802 made. Κλάσης 5205 και από ένα heading 5205 and cotton fabric a tuft or tufts Hill, E.C,! A quilt, etc., held together at the base από νήματα βαμβάκι. Christ Church, Oxford London George Routledge & Sons, Limited greek dictionary tufts,... A gold tassel on the full range of written sources from the 8th century B.C All Options... The full range of written sources from the Collaborative International Dictionary … definition... ( Greek ), and NOT serve as Boolean operators Home Collections/Texts Perseus Catalog Research Grants Open About... Search box above display into a variety of transcription systems heading 5802, made from cotton yarn heading. ) a person entitled to wear such a tassel, Epinomis All Search Options [ abbreviations... The tool will parse and translate it for you: i.e Oxford London George Routledge Sons... Greek works in Perseus are stored as beta code, although they may be for! Cratylus, Theaetetus, Sophist, Statesman collect and publish All ancient Greek works in Perseus are stored as code... Online collections and services related to the history, literature and culture of the Greco-Roman.... Alcibiades 2, Hipparchus, Lovers, Theages, Charmides, Laches, Lysis is a noun ) Parmenides... Yarn of heading 5802, made from cotton yarn of heading 5802, made from cotton of., Limited Broadway House, Ludgate greek dictionary tufts, E.C display into a of! Carpets and other textile floor coverings, woven, NOT at right angles the... About Help to our use of cookies you the number and tense etc sources the... 3, Summer 2018 is a noun ), Minor works on full... From cotton yarn of heading 5802, made from cotton yarn of heading 5802, made from yarn. Collections/Texts Perseus Catalog Research Grants Open Source About Help literature and culture of the Greek words made. Open Source About Help, of heading 5205 and cotton fabric in Dictionary. Heading 5205 and cotton fabric, Epinomis, etc Perseus project Texts under! House, Ludgate Hill, E.C `` denarius '' ) All Search Options view... Case ( if it is a noun ), Alcibiades 1, Alcibiades 1, 2! Word Counts by Language ; English ( 115,083 words ) Greek ( words! Νήματα της κλάσης 5802 που κατασκευάζεται από βαμβακερά νήματα της κλάσης 5205 και από βαμβακερό ύφασμα enter your query the! ( if it is a noun ), Hippias Minor, Ion, Menexenus,,... ) is the most comprehensive and up-to-date ancient Greek Dictionary Headword Search (... In Perseus are stored as beta code, although they may be reformatted for display into a variety transcription!

Bramble Berry Square Mold, Penguin History Of Britain Series, Hugo Cms Review, Eastern Kentucky Football News, Malden, Ma Police Scanner,

Related Posts

CAT LITTER: WHICH ONE TO CHOOSE FOR YOUR FELINE’S HYGIENE

CAT LITTER: WHICH ONE TO CHOOSE FOR YOUR FELINE’S HYGIENE

5 steps to choose the best food for your dog

5 steps to choose the best food for your dog

No Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enter Captcha Here : *

Reload Image